ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
 
นโยบาย -
ที่อยู่ที่ติดต่อ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ Tel :22430030
Email :roadsafetysec@yahoo.com
Facebook : http://facebook.com/thailandroadsafety
Twitter : http://twitter.com/!#thailandroadsafety
website คลิกลิงค์หน่วยงาน
 สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน
สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
มูลนิธิไทยโรดส์ มูลนิธิไทยโรดส์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
กรมทางหลวง กรมทางหลวง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำรวจทางหลวง ตำรวจทางหลวง
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
เครือข่ายอินทรีย์เหนือออนไลน์ เครือข่ายอินทรีย์เหนือออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
มูุลนิธิเพื่อผู้บริโภค ( มพบ.) มูุลนิธิเพื่อผู้บริโภค ( มพบ.)
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
สอจร. สอจร.

สอจร.ภาคเหนือ
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร. 053-225566 โทรสาร 053-225566
e-mail info@northroadsafetyteam.org